Farby a naše emócie alebo chromoterapia – liečenie farbami

Červená= stoj, zelená=choď, štvorec obľúbený u mužov, kruh u žien... veci okolo bás nám predávajú informácie. Na väčšinu vecí máme určité spomienky a s nimi spojené vlastné pocity

Farby

Asi najnákladnejšia informácia zo sveta okolo nás sú naše oči farby. Vďaka svetlu zo slniečka a schopnosti povrchu objektu vidíme rozdielne farby. Človek je schopný vnímať asi 17 000 farieb. To už je celkom veľa možností, ktoré v nás môžu vyvolať pocity. Väčšinu týchto emočných spojení si vytvárame sami v detstve. Uvidíme určitú farbu a priradíme si ju k určitej udalosti. Pokiaľ sú tieto udalosti dostatočne emočne silné, zanechajú v nás tento pocit na celý život. Napríklad keď sme ležali v kočíku a pozerali sa na zelené lístie tancujúce vo vetre. Väčšina bábätiek tento pohľad udivuje a dokážu s úžasom pozerať na tento dej dlhú chvíľu, väčšinou je dieťa kľudné, uvoľnené a sústredené. Je možné, že to sú tie chvíle, kedy sa ďalšou zelenou farbou prírody v nás ostane pocit kludu. Potom keď v dospelosti je človek obklopený zelenou farbou, je kľudnejší než keby mal okolo seba všetko červené. Takto to máme so všetkými farbami. Pocit nebezpečenstva a ostražitosti nám navodzuje napríklad farba žltá ohraničená čiernou – farba kože mloka, tieto farby majú zvieratá inštinktívne zapísané ako varovanie pre nebezpečenstvom. Človek toto využíva na varovných tabuliach.

Takže farby aj keď o tom veľakrát nevieme, hrajú v našom živote veľkú rolu a ovplyvňujú našu náladu. Tu navonok prezentujeme oblečením, ktoré si obliekame. Spätne tieto farby oblečenia nám môžu náladu vracať a udržovať nás v nej po zbytok dňa.

Dôležité je ale poznamenať, že každý človek je individuálny a pôsobia naňho farby inak. Uvedieme vám tu orientačný prehľad spojenia farieb a emócií. Tieto tabuľky, boli vytvorené psychológmi, ktorí spriemerovali odpovede z dotazníkov.

Červená – sila, energia, vášeň, zlosť, bolesť, priateľstvo, pevnosť, vitalita,...

Ružová – láska

Oranžová – sebauvedomenie, tvorivosť, charizma, humor, poznanie, tvorivosť, ctižiadosť...

Žltá – múdrosť, učenie, smiech, radosť, ostražitosť, mladosť...

Modrá- mier, emocionálne zdravie, klud, dôvera, ticho, spoľahlivosť, smútok...

Zelená – láska a úcta k prírode, fyzické zdravie, obnova, sloboda, šťastie...

Fialová – spiritualita, krása, bohatstvo, hrdosť, inteligencia, luxus...

Biela – sústredenie, čistota, nevinnosť, chlad...

Čierna – individualita, hrozba, smútok, moc, pokora, skromnosť, tajomstvo...

Pravdepodobne by sme sa týmito tabuľkami ani nezaoberali, pretože bez hlbšieho pochopenia a danej situácie jedinca môže dôjsť k zlému vyloženiu. Poprípade si prečítať pár knižiek, aby ste hlbšie porozumeli danej problematike.

Preto odporúčame, aby si každý vytvoril sám svoju individuálnu tabuľku. Stačí sa zapozerať na danú farbu, premýšľať a nej a potom si zapísať, čo vás napadne, či už pozitívne tak aj negatívne emócie. Takto vytvorená tabuľka farieb a emócií už môže niečo povedať o vašej osobnosti a konkrétnom naladení. Farby, ktoré často v obrazoch používate alebo nosíte, budú zastupovať vaše emócie.

CHromoterapia – liečenie farbami

Chromoterapia sa riadi medzi alternatívnu liečebnú metódu, ktorá využíva k harmonizácií tela a duše farby a svetlo – používanie v liečebnom postupe tzv. arteterapia. Ako sme už uviedli, tak farby aj svetlo na každodenné z nás pôsobia, ovplyvňujú naše nálady, pocity a energie, ovplyvňujú naše vnímanie okolitého sveta, šťastia, smútku a bolesti.

Liečbu farbami poznali už starý Číňania, Gréci a Egypťania aj indiánske kmene. Farby považovali za božské symboly a to napomáhalo udržiavať správnu rovnováhu v tele. S farbami okolo nás bolo podľa nich veľmi úzko spojené celkové zdravie človeka. Naviac už títo naši predkovia vedeli, že každý ľudský orgán je mimo iné tiež naladený na určitú farbu a každá farba odráža istú energiu svetla, čo potom dokázali využívať pri liečení.

Takže keď si vy alebo deti vysypávate obrázky alebo mandaly farebným pieskom, nevedomky si vyberáte farby podľa vášho duševného i fyzického stavu a sami si takto pomáhate dostať telo do rovnováhy...

pav_barevny